Komisje Dyscyplinarne

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich: 

 1. dr inż. Grzegorz Dzieniszewski – przewodniczący
 2. dr Andrzej Kawecki – zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Jan Malczewski, prof. PWSW
 4. dr hab. Andrzej Juszczyk
 5. dr Janusz Hamryszczak
 6. dr Anna Kałamarz-Kucz
 7. Katarzyna Hałek – Stosunki międzynarodowe
 8. Beata Nowakowska – Politologia
 9. Agnieszka Jarmoła – Architektura wnętrz
 10. Katarzyna Matusz – Socjologia
 11. Anna Miśniak – Filologia polska
 12. Bogdan Walczewski – Filologia angielska
 13. Barbara Kuźniar – Historia
 14. Patryk Pils – Mechatronika
 15. Grzegorz Czorniak – Bezpieczeństwo i produkcja żywności
 16. Lucyna Kaczmarek – Inżynieria środowiska

 

Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr Jerzy Michno – przewodniczący
 2. dr Anna Kałamarz-Kucz – zastępca przewodniczącego
 3. dr Agnieszka Gocal
 4. dr Grzegorz Klebowicz
 5. dr Roman Zdybel
 6. dr inż. Adam Woś
 7. Katarzyna Rabka – Stosunki międzynarodowe
 8. Andżelika Muszyńska – Politologia
 9. Iwona Bobko –Projektowanie graficzne
 10. Karolina Grabowska – Socjologia
 11. Ewa Karlik – Filologia polska
 12. Bogdan Walczewski – Filologia angielska
 13.  Anna Rudecka – Historia
 14. Kamila Maćkowska – Inżynieria transportu i logistyki
 15. Dominika Rywak – Bezpieczeństwo i produkcja żywności
 16. Gabriela Misieczko – Inżynieria środowiska

 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Uczelni dla Studentów:

 1. dr Jacek Rachwał – przewodniczący
 2. ks. dr Wojciech Pac – zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Wojciech Balcerzak
 4. dr Małgorzata Kuźbida
 5. dr Marta Trojanowska
 6. dr Stanisław Stępień
 7. Agnieszka Jarmoła – Architektura wnętrz
 8. Marta Kożuszko – Stosunki międzynarodowe
 9. Marek Żołądek – Politologia
 10. Patrycja Szewc – Socjologia
 11. Jowita Wiech – Filologia angielska
 12. Anna Miśniak – Filologia polska
 13. Monika Churylo – Historia
 14. Grzegorz Gajdzik – Mechatronika
 15. Anita Dzimira – Bezpieczeństwo i produkcja żywności
 16. Karol Broda – Inżynieria środowiska