Komisja Socjalna

Komisja Socjalna:

 

 

Zarządzenie nr 53/2018 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 25 czerwca 2018 r., o powołaniu Uczelnianej

Komisji Socjalnej w następującym składzie:

 

dr Irena Kozimala – przewodniczący

dr inż Grzegorz Dzieniszewski – z-ca przewodniczącego

dr Maria Stryczek – sekretarz

dr hab. prof. PWSW Marek Delong – członek

mgr Mateusz Ryś – członek