Komisja Socjalna

Komisja Socjalna:

 

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora PWSW w Przemyślu z dnia 14 stycznia 2019 r., w sprawie zmiany w składzie

Uczelnianej Komisji Socjalnej:

dr Irena Kozimala – przewodniczący

dr inż. Grzegorz Dzieniszewski – z-ca przewodniczącego

dr Maria Stryczek – sekretarz

dr inż. Piotr Kisiel  – członek

mgr Mateusz Ryś – członek