Władze

Władze Samorządu Studentów

 

Przewodniczący:

Karol Broda

(Instytut Nauk Technicznych)

 

Wiceprzewodniczący ds. Dydaktycznych i Socjalnych:

Lucyna Kaczmarek

(Instytut Nauk Technicznych)

 

Wiceprzewodniczący ds. Kultury i Organizacji

 

(Instytut Socjologii)

 

Sekretarz: 

Katarzyna Matusz

 

Skarbnik:

P.O. Gabriela Misieczko

 

Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Juwenaliów

Maciej Kepler

Gabriela Misieczko

Katarzyna Matusz