Wzory wniosków w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019

Wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, tj.:

  • stypendium socjalnego (wniosek nr 1)
  • stypendium socjalnego w semestrze letnim (przedłużenie wypłaty stypendium w oparciu o dokumenty, które student złożył w semestrze zimowym)
  • stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych (wniosek nr 2)
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów (wniosek nr 3)
  • zapomogi (wniosek nr 4)