Aktualności

31 stycznia 2018

Władze PWSW uczestniczyły w Sesji Rady Miejskiej w Przemyślu


25 stycznia 2018 r. delegacja PWSW, w składzie rektor dr Paweł Trefler, prorektor dr Sławomir Solecki i kanclerz Tadeusz Krzosek, uczestniczyła w obradach 50 sesji Rady Miejskiej w Przemyślu.

Punkt 14 porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu – Proj. Nr 13/2018.

Podczas obrad rektor dr P. Trefler mówił o niewykorzystanym w pełni potencjale uczelni, a Przewodniczący Komisji Edukacji Maciej Kamiński podkreślił rolę współpracy w kierunku kształcenia młodych pokoleń opartą na współdziałaniu szkół średnich, uczelni i pracodawców.

Współpraca z władzami miasta jest niezbędna zarówno dla przemyskiej uczelni jak i dla rozwoju regionu, dlatego uchwała o zawężeniu i sformalizowaniu współpracy z PWSW została przegłosowana jednomyślnie (19 głosów).

 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Bielański.