Zasady rekrutacji

 1. Zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2018/2019:
 2. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunki:
  • filologia polska
  • historia
  • politologia
  • socjologia
  • stosunki międzynarodowe
  • inżynieria środowiska
  • mechatronika
  • bezpieczeństwo i produkcja żywności
  • inżynieria transportu i logistyki

 

Postępowanie kwalifikacyjne na wyżej wymienione kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”

 

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

 

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunek:

 

  • filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)
  • filofogia ze specjalnością filologia angielska

 

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunku filologia ze specjalnością lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska) i filologia ze specjalnością filologia angielska odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”

 

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna  punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 

  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

 

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska wymagany jest egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy.

 

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia  ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- oceny A, B;  CAE- oceny A,B,C; CPE – oceny A,B,C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów stacjonarnych na kierunki:
  • architektura wnętrz
  • projektowanie graficzne

 

Postępowanie kwalifikacyjne na w/w kierunki odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości i złożenia dodatkowego egzaminu.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”

 

 1. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:
  • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
  • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15= ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy  pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy.

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”
 2. Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym .Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

 

 

Ocena z przedmiotu Liczba punktów
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2 pkt

4 pkt

6 pkt

8 pkt

10 pkt

 

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

 

Ponadto wszystkich kandydatów na w/w kierunki obowiązuje dodatkowy egzamin.

 

Egzamin dla kandydatów na architekturę wnętrz: Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań plastycznych połączona z przeglądem prac kandydata (prace rysunkowe, malarskie, fotografie, itp.).

 

Egzamin dla kandydatów na Projektowanie graficzne:
Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań plastycznych połączona z przeglądem prac kandydata (prace graficzne, rysunkowe, fotograficzne, itp.).

Miejsce na liście rankingowej i pozytywny wynik z egzaminu praktycznego stanowią podstawę przyjęcia kandydata na studia.