Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia ładu społecznego i bezpieczeństwa państwa”

17 maja 2018 - 17 maja 2018
09:00 - 18:00

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zagrożenia ładu społecznego i bezpieczeństwa państwa” (Organizator – Instytut Socjologii PWSW)